Red Section Separator

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे 

ओळखीचा पुरावा – पॅन कार्ड / आधार कार्ड / मतदार कार्ड.

अर्जदार अल्पसंख्याक समुदायाचा असल्यास, त्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभागाचे प्रमाणपत्र किंवा कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.

पगार स्लिप. आयटी परतावा तपशील.

Red Section Separator

मालमत्ता मूल्यांकन प्रमाणपत्र. बँक तपशील आणि खाते तपशील.

Red Section Separator
Red Section Separator

अर्जदाराकडे कायमस्वरूपी घर नसल्याचा पुरावा.

अर्जदार योजनेअंतर्गत घर बांधत असल्याचा पुरावा.

Red Section Separator

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?