यवतमाळ जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || yavatmal jilhanihaya whatsapp group link - Krishi News

यवतमाळ जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || yavatmal jilhanihaya whatsapp group link

यवतमाळ जिल्हातील तालुकानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा !.......

नेर वनी पुसद
आर्णी कळंब दिग्रस
घाटंजी दारव्हा मारेगाव
महागाव उमरखेड राळेगाव
यवतमाळ बाभुळ्गाव पांढरकवडा
-------- झरी जामनी ----------

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!