उस्मानाबाद जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || usmanabad jilhanihaya whatsapp group link - Krishi News

उस्मानाबाद जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || usmanabad jilhanihaya whatsapp group link

उस्मानाबाद जिल्हातील तालुकानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा !.......

भुम वाशी परंडा
कळंब लोहारा उमरगा
तुळजापुर -------- उस्मानाबाद

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!