नांदेड जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || nanded jilhanihaya whatsapp group link - Krishi News

नांदेड जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || nanded jilhanihaya whatsapp group link

नांदेड जिल्हातील तालुकानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा !.......

लोहा उमरी मुखेड
कंधार माहुर नांदेड
भोकर देगलूर मुद्खेड
हादगाव बिलोली अर्धापुर
किनवट धर्माबाद नायगाव
-------- हिमायत नगर ----------

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!