जालना जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || jalna jilhanihaya whatsapp group link - Krishi News

जालना जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || jalna jilhanihaya whatsapp group link

जालना जिल्हातील तालुकानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा !.......

मंठा अबंड परतुर
जालना बदनापुर भोकरदन
जाफ्राबाद ------- घनसांगवी

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!