महाराष्ट्रातील खतांच्या निश्चित किमती fertilizer prices in maharashtra 2022 - Krishi News

महाराष्ट्रातील खतांच्या निश्चित किमती fertilizer prices in maharashtra 2022

विविध खतांच्या निश्चित किमती ( प्रति बॅग,रुपयांत )

खताचे नाव रुपये
युरिया २६६ रुपये ५० पैसे
डीएपी (एनएफएल वगळता) १ हजार ३५०
डीएपी (एनएफएल) १ हजार २००
एमओपी १ हजार ७००
एमओपी (एनएफएल) १ हजार १००
एमओपी (कोरोमंडल) १ हजार
२४ : २४ : ०० १ हजार ९००
२४:२४:०:८५ (कोरोमंडल) १ हजार ९००
२० : २० : ० १३ किमान १ हजार १५० (कंपनीनिहाय वेगळा दर)
१९ : १९ : १९ १ हजार ५७५
१०:२६:२६ १ हजार ४४०
१२:२६:२६ १ हजार ४५०
१४:३५:१४ १ हजार ९००
१४:२८:०० १ हजार ४९५
१५:१५:१५ १ हजार ५००
१६:२०:००:१३ किमान १ हजार १२५ ते १ हजार ४००
२६:२६:२६ १ हजार ४७५
२८:२८:०० १ हजार ७०० ते १ हजार ९००
अमोनिअम सल्फेट १ हजार १००
१५:१५:१५:०९ १ हजार ३७५ ते १ हजार ४५०
१७:१७:१७ १ हजार २१०
०८:२१:२१ १ हजार ८५०
०९:२४:२४ १ हजार ९००

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!