बीड जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || beed jilhanihaya whatsapp group link - Krishi News

बीड जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || beed jilhanihaya whatsapp group link

बीड जिल्हातील तालुकानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा !.......

बीड केज आष्टी
पाटोदा गेवराई वडवानी
माजलगाव अंबाजोगाई किल्ले धारूर
परळी-वैद्यनाथ ---------- शिरुर (कासार)

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!