अमरावती जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || amravati jilhanihaya whatsapp group link - Krishi News

अमरावती जिल्हानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुप || amravati jilhanihaya whatsapp group link

अमरावती जिल्हातील तालुकानिहाय व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन व्हा !.......

वरुड मोर्शी धारणी
तिवसा दर्यापुर नांदगाव
अचलपुर भातकुली अमरावती
चिखलदरा चांदुर रे. चांदुर बा.
अंजनगावी ----------- धामणगाव

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो?

व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉइन व्हा...!