Mahila Samman Saving Certificate Scheme

Mahila Samman Saving Certificate (कोणती कागदपत्रे आवश्यक ?)

  • खाते उघडण्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, ओळखपत्र, पासपोर्ट फोटो, मोबाईल क्रमांक, रहिवाशी प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड आदी कागदपत्रांवर हे खाते काढता येणार आहे. हे खाते टपाल विभागातच उघडता येणार आहे.

Mahila Samman Saving Certificate