Farmers Accidental Insurance Scheme

Farmers Accidental Insurance Scheme (किती मदत मिळते ?)

 • शेती करताना अपघातामुळे मृत्यू ओढावल्यास, तसेच अपघातामुळे दोन्ही डोळे अथवा दोन्ही हात किवा दोन्ही पाय निकामी झाल्यास २ लाख रुपये मिळतात.
 • एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

Farmers Accidental Insurance Scheme

हे वाचा : ‘सततचा पाऊस’ आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित.
कोणती कागदपत्रे लागतात ?
 • क्लेम फॉर्म भाग 1 व सहपत्र.
 • क्लेम फॉर्म भाग – 2 (अ) व (ब).
 • क्लेम फॉर्म भाग 3.
 • सातबारा उतारा, 6 क [वारस नोंद उतारा), 6- ड (फेरफार उतारा).
 • वयाचा पुरावा (स्वयंसाक्षांकित प्रत).
 • बँक पासबुक (झेरॉक्स प्रत).
 • शिधापत्रिका (स्वयंसाक्षांकित प्रत).
 • मृत्यू दाखला.
 • अपंगत्व दाखला (स्वयंसाक्षांकित प्रत).
 • अपंगत्वाच्या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र व फोटो.
 • प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) .(स्वयंसाक्षांकित प्रत).
 • घटनास्थळ पंचनामा (स्वयंसाक्षांकित प्रत).
 • पोलिस पाटील माहिती अहवाल (एफआयआर नसल्यास).
 • शवविच्छेदन अहवाल.
 • व्हिसेरा अहवाल (आवश्यक असल्यास).
 • वाहन परवाना (आवश्यक असल्यास).
 • नावात / आडनावात बदल असल्यास .प्रतिज्ञापत्र.

Leave a Comment