e mudra loan online apply

E Mudra loan online apply (कोणाला मिळणारं कर्ज)

तीन घटकांत कर्जवाटप
  • तरुण कर्ज : या योजनेत 5063 कर्जदारांना 378.28 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
  • किशोर कर्ज : या योजनेत 78268 कर्जदारांना 709.36 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
  • शिशू कर्ज : 243679 कर्जदारांना 826.13 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

E Mudra Loan Online Apply