Disability Scholarship.

Disability Scholarship किती अनुदान मिळते ?

अगदी पहिलीपासूनच्या दिव्यांग विद्यार्थ्याला ही शिष्यवृत्ती मिळते. एमबीबीएस वा अन्य अभ्यासक्रमाच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत असते. रकाम वेगवेगळ्या असतात.