पीक विम्यासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द. e peek pahani - Krishi News

Saturday, 16 July 2022

पीक विम्यासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द. e peek pahani

e-peek-pahani
e peek pahani 

    अशा स्थितीत पीक विमा योजनेत (pik vima yojana) सहभाग घेण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद सक्तीची असल्याबाबत काही ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाला होता. प्रत्यक्ष सहभाग घेतानाचे पीक व पीक पाहणीच्या वेळचे पीक यात तफावत येत होती. त्यामुळे शेतकरी वर्ग विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहत होता, असे निरीक्षण कृषी  विभागाने नोंदविले होते. 


हे वाचा :-

    पीएम किसान योजनेच्या नियमांत मोठे बदल, हे कामे केल्याशिवाय मिळणार नाही पुढील हप्ता....!  


    शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक व विमा Insurance हप्ता भरताना नोंदवलेले पीक यामध्ये तफावत आढळू शकते. अशा वेळी पीक पाहणीमध्ये केलेली नोंद हीच अंतिम गृहीत धरण्यात येईल, तसा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे विमा योजनेत सहभाग घेताना ई-पीक पाहणीमध्ये पिकाची नोंद असलेला दाखला सादर करण्याची आवश्यकता आता नाही, असे असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. 

    प्रधानमंत्री पिक विमा (pik vima yojana) योजनेत सहभाग घेण्यासाठी ई पिक पाहणी (e peek pahani) नोंद सक्तीची नाही. महाराष्ट्र राज्यात सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. 


पीक विम्यासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द. 

    खरीप 2022 मध्ये या योजनेत भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै 2022 असा आहे. शासनाच्या ई-पीक पाहणी मध्ये पीक पेन्याची नोंद घेण्याची कार्यवाही 01 ऑगस्ट 2022 पासून सुरु होत आहे. पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी ही पिक पाहण्याची नोंद आवश्यक असल्याबाबत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. 
    पिक विमा योजनेत भाग घेत असताना काही वेळेस पिकाचा विमा काढलेले पीक  व प्रत्यक्ष शेतात असलेले पीक यामध्ये तफावत आढळते. अशा परिस्थितीत शेतकरी  पिक विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहतो. शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक व विमा हप्ता भरताना नोंदवलेले पीक यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सदर शेतकऱ्याने पीक  पाहणी मध्ये केलेली नोंद ही अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. असा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 
    त्यामुळे पिक विमा योजनेत सहभाग घेताना ई पीक पाहणी मध्ये पिकाची नोंद असलेला दाखला असण्याची आवश्यकता नाही. सदर शेतकरी पिक विमा बाबत स्वयंघोषणा पत्राद्वारे पिक विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकतो मात्र ०१ ऑगस्ट 2022 नंतर त्यांनी ई-पीक पाहणी मध्ये आपल्या पिकाची नोंद करावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?

Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा.