PMFBY २०२१ :- खरीप पीक विमा २०२१, ८० कोटी निधी वितरित, या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ..! - Krishi News

Tuesday, 14 June 2022

PMFBY २०२१ :- खरीप पीक विमा २०२१, ८० कोटी निधी वितरित, या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ..!

PMFBY
PMFBY 

खरीप पीक विमा 2021 (Kharif Crop Insurance 2021)

    सार्वजनिक स्थानिक मूळ कारण त्यांच्या पिकांचे नुकसान त्यांना ( Insurance Cover ) विम्याचे संरक्षणावे यासाठी (PMFBY) पिक विमा योजना ही योजना आखली जाते. या पुढील अंतर्गत खरीप 221 संदर्भातील (GR) शासन निर्णय 10 जून 2022 रोजी घेण्यात येणार आहे.  

    पिक विमा खालील खरीप साठी एकूण 21 एफ बी सहाना ही ( PMFBY Scheme) पिक विमा योजना यशस्वी करण्यासाठी पिक विमा योजना देण्यात आली आहे. यापैकी (Indian Agricultural Insurance Company) राज्य सरकारच्या हिश्श्याची रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या वतीने सरकारच्या वतीने अदा करण्यात आली आहे.

👇👇👇👇👇

एवढा निधी वितरित.. !

    PMFBY  पिक विमा योजना खरीप 2020 आणि रब्बी इंस्टीट्यूट 2020-21 पासून वर्षांपर्यंत भारतीय कृषी विमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (IFFCO Tokio General Insurance), रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (Reliance insurance), Bharti Exa जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (Indian Agricultural Insurance Company)

हेही वाचा :-

     बजाज ऑललायन्स इन्शुरन्स लिमिटेड (Bajaj Allianz) आणि एचडीएफसी इन्शुन्सरन्स लिमिटेड (hdfc ergo) भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यामध्ये विमाची कंपनी आहे. कृषीालया आयोजित केलेली विनंती अनुसरून इफको-टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी (iffco tokio) 2021 मध्ये क्रिप विमा पक्षाच्या प्रलंबित पिक विमा आठवड्याच्या राज्य कंपनीचा हिस्सा सुमारे 80 कोटी 36 लाख 26 हजार 501 कोटी रुपये आहे.


    भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान इफ्को टोकीओ जनरल इं. कं. लि. या कंपनीस अदा करण्यासाठी रु.८०,३६,२६,५०१/- इतका निधी  भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

No comments:

Post a Comment

मी आपली काय मदत करू शकतो ?

Whatsapp ग्रुपला जॉईन व्हा.